Jakie poidło do tuczarni?

poidło do tuczarni
  • Recenzje

Oferta poideł jest na krajowym rynku dość szeroka. Najczęściej spotkać można dwa typy urządzeń: miseczkowe i smoczkowe. Jakie są mocne i słabe strony każdego z nich?

Tekst i zdjęcie: Bartosz Wojtaszczyk, farmer.pl

Wybór poidła do tuczarni

Świnie wykazują dość wysokie potrzeby wodne. Dobowe pobranie wody przez lochę w fazie laktacji może sięgać nawet 40 l. W przypadku tuczników dobowe pobranie wody jest znacznie niższe – maksymalnie może wynieść ok. 10 l. Nie zmienia to jednak faktu, iż woda ma w tuczu trzody kardynalne znaczenie. Z kilku powodów. Po pierwsze, wysokie pobranie wody zawsze idzie w parze z optymalnym pobraniem paszy: jeżeli tucznik nie wypije tyle płynu, ile potrzeba, pobierze mniej paszy, a co za tym idzie – jego przyrost będzie mniejszy. W okresach wysokich temperatur woda pozwala również na schłodzenie organizmu i eliminację skutków stresu cieplnego. Aby jednak pełniła swoją rolę, zwierzęta muszą mieć stałą możliwość picia. Służą do tego poidła automatyczne. W tuczarniach najczęściej można spotkać dwa typy urządzeń: miseczkowe i smoczkowe.

Każdy z omówionych rodzajów poideł ma swoje wady i zalety. Do mocnych stron poideł typu smoczkowego należy łatwość utrzymania ich w czystości. Niestety, zwierzęta wykazują tendencję do traktowania smoczków jak zabawek, stąd też duże ilości rozchlapywanej wody. Generuje to nie tylko wyższe rachunki, lecz także zwiększoną produkcję rozwodnionej gnojowicy, a w przypadku tuczarni o ściółkowym systemie chowu znaczne pogorszenie warunków utrzymania zwierząt.

Problem ten częściowo można rozwiązać poprzez zastosowanie poideł typu miseczkowego. Oprócz zaworu dozującego wodę w skład poidła wchodzi również zbiornik, z którego zwierzęta pobierają płyn. Ten rodzaj konstrukcji pozwala ograniczyć rozchlapywanie wody, ma jednak również swoje wady: niekiedy świnie wykazują tendencję do zanieczyszczania odchodami poideł tego typu, co negatywnie odbija się na higienie produkcji.

Jak widać, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Decyzję o wyborze danego rodzaju poidła każdy rolnik musi podjąć indywidualnie. Istotne jest jednak, by parametry montażu poidła pozwoliły na swobodne pobieranie wody przez zwierzęta. Jeżeli wysokość montażu urządzenia lub prędkość przepływu wody w poidle będą niewłaściwe, zwierzęta z pewnością nie pobiorą tyle płynu, ile powinny.

Wysokość ma znaczenie

Wysokość montażu poideł zależna jest od rodzaju zastosowanego urządzenia oraz wieku i wagi karmionego zwierzęcia. W przypadku poideł typu miseczkowego powinna mieścić się ona w zakresie 35-45 cm (dla tuczników o masie poniżej 60 kg) i 45-55 cm (dla tuczników w masie powyżej 60 kg). Poidła typu smoczkowego zaleca się montować na wysokości 65 cm od powierzchni podłogi. Prosięta powinny mieć zamieszczone poidło na wysokości 13-15 cm a warchlaki na wysokości 20-30 cm.

Optymalna dla tuczników prędkość przepływu wody w poidle mieści się w zakresie 0,8-1,2 l/min. Aby utrzymać zalecaną prędkość przepływu wody, należy cyklicznie kontrolować stan poideł. Może się bowiem okazać, że obecne w instalacji zasilającej zanieczyszczenia doprowadziły do zatkania zaworu i rzeczywista wydajność poideł jest znacznie poniżej zalecanych norm, co sprawi, że zwierzęta nie będą mogły pobrać odpowiedniej ilości wody.

Zobacz pełen asortyment poideł dla trzody chlewnej i części zamiennych 

Komentarze